Wat is dwaling?

Dwaling houdt in dat u een verkeerde beslissing heeft genomen die was gebaseerd op uw eigen verkeerde veronderstelling of op mededelingen van een verkoper of dienstverlener. Dwaling is een eenvoudigere grond om een (koop)overeenkomst te vernietigen dan bedrog. Het grootste verschil waardoor dit eenvoudiger is komt doordat u niet hoeft aan te tonen dat de verkoper of dienstverlener opzettelijk onjuiste mededelingen heeft gedaan.

Hoe werkt dwaling?

Het makkelijkste om dwaling uit te leggen is om een voorbeeld te geven: U heeft zonnepanelen gekocht. Aan u is door de verkoper van de zonnepanelen verteld dat u een opbrengst heeft van 450 Wp (wattpiek) per zonnepaneel. Op basis van deze informatie heeft u besloten om 12 zonnepanelen te kopen. U sluit daarom met de verkoper van de zonnepanelen een koopovereenkomst. U komt er echter achter dat dit type zonnepaneel helemaal geen 450 Wp kan opleveren mar slechts 250 Wp. De verkoper heeft u niet opzettelijk een onjuiste mededeling gedaan over de opbrengst van de zonnepaneel. Van belang is dat de onjuiste mededeling niet opzettelijk is gedaan. U kunt daarom een beroep doen op de rechtsgrond dwaling.

Inlichtingen, onderzoek en mededelingen

Bij dwaling is ook het door u zelf verrichte onderzoek van belang. Bij het doen van een aankoop wordt van u verwacht dat u zelf ook eenvoudig te ontdekken essentiële eigenschappen, gebreken of tekortkomingen kunt ontdekken. Koopt u bijvoorbeeld een zonnepaneel? Dan mag van u verwacht worden dat u zelf ook onderzoek doet naar de eigenschappen van zonnepanelen. Net als naar de eventuele tekortkomingen van zonnepanelen. Zo dient u zich op de hoogte te kunnen stellen dat er verschillende soorten zonnepanelen bestaan die elk hun voor- en nadelen hebben. Voor het technische aspect mag u erop vertrouwen dat de verkoper de juiste mededelingen doet waarop u de aankoop kunt baseren.

Met andere woorden, u mag op de inlichtingen vertrouwen die de verkoper doet. De verkoper is daarnaast verplicht om u op de hoogte te stellen van de eventuele belangrijke zaken van de zonnepanelen. Vraagt u om zonnepanelen en meldt u tegelijkertijd aan de verkoper dat uw woning in de schaduw valt van een grote flat? Dan dient de verkoper u juist te informeren welke opties er voor u zijn, en natuurlijk of de aanschaf van zonnepanelen wel een goed idee is. Met deze informatie dient de verkoper vervolgens de te verwachten opbrengt bij de te stellen (naar beneden). Deze mededelingsplicht van de verkoper dient ervoor dat een consument beter wordt beschermd. U mag erop vertrouwen dat de door de verkoper gedane mededelingen juist zijn.

Alhoewel u een onderzoeksplicht heeft mag u tegelijkertijd vertrouwen op de mededelingen die door de verkoper zijn gedaan. De onderzoeksplicht wordt daardoor beperkt door de mededelingen die de verkoper doet. Heeft u een onderzoeksplicht naar de opbrengst van de zonnepanelen in een woning die in de schaduw staat van een grote flat? En de verkoper stelt dat hij een type zonnepaneel heeft die ondanks schaduw alsnog een bepaalde opbrengst heeft? Dan is uw onderzoeksplicht beperkt geworden door de gedane mededeling waarop u mocht vertrouwen omdat de verkoper deskundig is.

Nadeel aan dwaling

Aan dwaling zit ook een nadeel. U dient de overeenkomst te vernietigen op grond van dwaling. Indien u bij de verkoper de koopovereenkomst vernietigt mag de verkoper het nadeel opheffen. Dit kan de verkoper bijvoorbeeld doen door voor te stellen dat u een ander type zonnepanelen geleverd krijgt dat wel een opbrengst heeft van 450 Wp per zonnepaneel. De wet stelt dat de verkoper tijdig een voorstel mag doen dat het nadeel op afdoende wijze opheft. Wij zijn van mening dat hierdoor zelfs een beetje ruimte ontstaat.

Vernietigen van de overeenkomst

Bij dwaling kunt u de overeenkomst vernietigen. Het vernietigen doet u, volgens de wet, door het uitbrengen van een buitengerechtelijk verklaring. Alhoewel u volgens de wet dit niet schriftelijk hoeft te doen verdient het uiteraard de aanbeveling om dat wel te doen. U voorkomt hiermee dat u later niet kunt bewijzen dat u een buitengerechtelijke verklaring heeft uitgebracht. Wij bevelen sterk aan om niet alleen de verklaring schriftelijk uit te brengen maar om dit ook per aangetekende post te versturen.

2 Reacties

 • Romeo sewgobind

  Geachte heer, mevrouw,
  Ik heb een brief gestuurd met het verzoek een contract te vernietigen op grond van dwaling. Nu krijgen wij een brief terug waarin de tegenpartij aangeeft dat wij het contract opzeggen en dat wij de resterende termijnen van het jaarcontract nog wel moeten betalen. Wat kunnen doen?

  • CiberJuristen

   Beste Romeo,

   Indien u het contract heeft vernietigd op de dwalingsgrond dan heeft dit terugwerkende kracht. Dat betekent, kort gezegd, dat het contract nooit heeft bestaan. Indien er tevens al betalingen (prestaties) zijn geweest dan moeten deze ongedaan worden gemaakt. U kunt het beste dus naar deze wederpartij schriftelijk melden dat het contract is vernietigd en dat er geen betalingsverplichting meer geldt aangezien het contract nooit heeft bestaan. Het kan zijn dat ze dit niet zullen accepteren en blijven dreigen met betalingsverzoeken (al dan niet via een incassobureau). Indien u echter van mening bent dat de grond valide is waarop het contract is vernietigd dan kunt u die brieven naast u neerleggen.

 • Reactie achterlaten?

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *