Wat is garantie?

Garantie is de waarborg die u krijgt bij de aankoop van het product. Er zijn drie soorten van deze waarborgen; wettelijke conformiteit, Europese garantie-richtnormen en door verkoper of fabrikant afgegeven garantie. De eerste soort, de wettelijke conformiteit wilt zeggen dat u recht heeft op een deugdelijk product. U mag erop vertrouwen dat het product minimaal 6 maanden geen defecten vertoont. De tweede soort is een Europese richtnorm die weliswaar niet is overgenomen door Nederland maar die wel maatgevend is voor de verwachte levensduur van een product. De derde soort is de meest bekende; een verkoper of fabrikant geeft u schriftelijke garantie dat het product een aantal jaren meegaat.

Bij de waarborg gaat het om kosteloos herstel van het product of vervanging van het product indien er defecten optreden. Deze kosten komen voor rekening voor de verkoper of de fabrikant indien er defecten optreden. Ook bij te mooie voorstellingen door de verkoper of fabrikant over een product heeft u er recht op dat deze worden waargemaakt.

Deugdelijk product
Als u een product aanschaft mag u verwachten dat het product een bepaalde periode meegaat. Dit staat bekend als het wettelijke recht op een deugdelijk product; u mag verwachten dat het product minimaal 6 maanden geen defecten vertoont. Afhankelijk van het product kan deze termijn langer zijn. U kunt aan de verkoper vragen hoe lang de verwachting is dat uw aankoop mee kan gaan.

Gaat het product binnen een periode van 6 maanden defect? Dan heeft u recht op kosteloze reparatie of vervanging van het product, tenzij het door ondeskundig gebruik defect is gegaan. U hoeft niet aan te tonen dat het geen deugdelijk product is, maar juist de verkoper dient aan te tonen dat het product wel deugdelijk is. De verkoper dient te bewijzen dat u het product op een onjuiste wijze heeft gebruikt.

Wanneer is een product niet deugdelijk?
Het product is niet deugdelijk als het sneller defect raakt dan voorzien, zeker als het binnen 6 maanden defect raakt. Ook is een product niet deugdelijk indien het product niet voldoet aan de verwachtingen die u redelijkerwijs mag hebben. Een verwachting kan gewekt worden door de reclame die de verkoper of fabrikant heeft gemaakt. Voldoet het product niet aan één van deze genoemde punten? Dan is het product niet deugdelijk; dit valt onder de wettelijke non-conformiteit.

Garantie
De verkoper verleent u bijvoorbeeld de garantie dat uw vaatwasser gedurende twee jaar naar behoren zal blijven werken. Door deze toezegging garandeert de verkoper dat de onderdelen van de vaatwasser niet defect zullen gaan. Indien er een defect aan de vaatwasser optreedt, zullen de herstelkosten op de verkoper te verhalen zijn. Treedt dit defect op na 2 jaar dan heeft u geen garantie meer op uw vaatwasser, tenzij de verwachting was dat uw vaatwasser langer dan twee jaar mee zou gaan.

Op onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn heeft u niet altijd een langere garantie. Indien de vaatwasser defect gaat doordat u het bovenmatiger gebruikt dan normaal vallen bepaalde onderdelen niet onder garantie. Dit geldt niet voor de onderdelen die een wezenlijk gedeelte van de wasmachine uitmaken, zoals de motor of de elektronica.

Garantie bijkopen
U kunt bij de meeste winkels ook garantie bijkopen naast de garantietermijn die de verkoper u geeft. Of het bijkopen van garantie wel noodzakelijk is hangt van het product en de termijn af die de verkoper zelf al geeft. In de Europese richtlijn staat namelijk dat u al een garantie heeft van twee jaar op uw aankopen. De lidstaten mogen van deze richtlijn afwijken. Nederland heeft dat gedaan. In de wet is alleen overgenomen dat u recht heeft op een deugdelijk product. Dit is in sommige gevallen een voordeel. Van sommige producten mag u namelijk verwachten dat ze langer mee gaan dan twee jaar. Het aankopen van extra garantie binnen twee jaar is misschien alleen een goed idee als u daadwerkelijk meer voordelen erbij krijgt die niet ingesloten zijn in de bepaling van een deugdelijk product.

Schriftelijk
De garantie dient schriftelijk en op een duidelijke en begrijpelijke wijze aan u te worden vermeld. Indien de verkoper u toezeggingen doet mag u van de verkoper verlangen dat hij dit op schrift voor u stelt.

Bij wie moet u zijn bij defecten aan het product?
Indien het product defect raakt hoeft u niet naar de fabrikant. U moet hiervoor bij de verkoper zijn. Verkopers verwijzen de klanten vaak door naar de fabrikanten; dit is niet correct. U heeft een overeenkomst met de verkoper gesloten en niet met de fabrikant. Laat u dus niet verleiden door contact te zoeken met de fabrikant.

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Wij kunnen voor u de verkoper in gebreke stellen indien deze het product niet kosteloos wilt herstellen voor u of een nieuw product aan u wilt verstrekken terwijl u daar wel recht op heeft. Wij treden altijd eerst in overleg met de verkoper en wijzen hem op zijn plichten. Meestal helpt dit de verkoper over de streep te trekken om u toch het product te verstrekken waar u recht op heeft. Indien de verkoper u geen nieuw product wilt verstrekken of het product niet kosteloos wilt herstellen dan brengen wij in overleg met u een dagvaarding uit waarmee wij de gerechtelijke procedure in werking stellen.

Reactie achterlaten?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *